בכדי לבצע תשלומים באתר MyBills עליך לאפשר שימוש ב- javascript בדפדפן