לקוח נכבד,
הנך מועבר לתשלום באתר:

https://www.citypay.co.il/htmls_heb/tofes_tashlum.asp?SId=9&LAMASID=601660

אנא קרא/י בעיון את הסעיפים המפורטים להלן למתן שירות תשלום בכרטיסי אשראי באמצעות אתר חיצוני טרם שימוש בשירות:
1. השירות מבוצע באמצעות אתר חיצוני.
2. האתר בכללותו, לרבות המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו, מידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כפי שהם.
3. מובהר בזאת כי MYBILLS משמש מתווך בלבד בינך לבין המוסד המנפיק את שובר התשלום באמצעות האתר, ולפיכך, בכפיפות להוראות כל דין, MYBILLS אינו אחראי, במפורש או בכלל:
א. לגבי כל תוכנה או שירותים שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור מן אתר.
ב. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של המידע באמצעות האתר.
ג. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר או כתוצאה מביצוע הפעולות באמצעות האתר.