ניתן לפנות אלינו באמצעות:

פניות במייל יקבלו עדיפות גבוהה יותר.
 
 
לשיחות בירור מול העיריות / חברות בכל הנושאים פרט לביצוע תשלום באתר,
ניתן להתקשר לטלפון 073-2100357.