מהיום ניתן לשלם דרך המכשיר הסלולרי

להפעלת השירות יש להכנס לאתר מהסמארטפון.