חדש! נתב למוקדי  בירורים לרשויות ותאגידי מים בכל הארץ.

במקרה של בירור נא לפנות ל   1900-527766