Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום חשבון תקופתי - גז לאמישראגז
 


מספר צרכן


סכום


דוגמה לשובר תשלום  חשבון תקופתי - גז אמישראגז