הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום חשבון תקופתי - גז לדורגז (מרכז, גליל, י-ם, דרום)


מספר צרכן

מספר חשבונית


סכום