Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום דוח חניה להרצליה
במידה והתאריך האחרון המופיע בשובר עבר
או שהסכום אינו מוצג:
יש להתקשר ל 03-9411101
 


הודעת זיכוי / דוח


סכום


דוגמה לשובר תשלום  דוח חניה הרצליה