הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום ארנונה/חינוך להרצליה
 


מספר שובר / מסלקה


סכום


שובר תשלום  ארנונה/חינוך הרצליה