הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום ארנונה לנווה מונוסון
 


מספר חשבון

מספר מסלקה


סכום