הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום ארנונה תקופתית אינטרנט לקרית ביאליק

מספר חשבון משלם

מספר מסלקה


סכום


שובר תשלום  ארנונה תקופתית אינטרנט קרית ביאליק