Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום ארנונה לבת ים
שים לב שהשובר שאתה משלם הינו שובר עירייה.
שובר תאגיד מי בת-ים ניתן לשלם באתר
www.mei-bat-yam.co.il

מספר לקוח או מספר חשבון

מספר שובר


סכום


שובר תשלום  ארנונה בת ים