הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום ארנונה לבקעת הירדן
 


מספר חשבון

מספר שובר/מסלקה


סכום


שובר תשלום  ארנונה בקעת הירדן