הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום חינוך לבקעת הירדן
 


מספר משלם

מספר מסלקה / שובר


סכום


שובר תשלום  חינוך בקעת הירדן