הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום מים לנווה מונוסון
 


מספר משלם

מספר מסלקה


סכום