הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום מים להתנור - מטולה / ק"ש
 


מספר חשבון משלם

מספר מסלקה


סכום