הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום ארנונה לחריש
 


מספר חשבון משלם

מספר מסלקה


סכום