הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום מים לחריש
 


מספר חשבון משלם

מספר מסלקה


סכום