הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום גז לדורגז חיפה
 


מספר חשבונית


סכום לתשלום