הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום חינוך למשגב
 


מספר בית אב

מספר שובר


סכום לתשלום