הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום מים לרמת אפעל - ועד מקומי
 


מספר חשבון

מספר מסלקה


סכום לתשלום