הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום גז למרכז הגז
 יש להקליד את מספר החשבונית
ללא "ס" בתחילה.


מספר חשבון/צרכן

מספר חשבונית


סכום לתשלום