הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום כבאות והצלה טבריה לאיגוד לכבאות והצלה טבריה (עו"ד
 
תשלום בגין חוב לאיגוד ערים לכבאות והצלה טבריה

ת.זהות בעל הדו"ח


סכום לתשלום