הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום חשבון גז תקופתי לאמישראגז נתניה - דוגית
יש להוריד את האפסים מתחילת
מספרי הצרכן והחשבונית


מספר צרכן

מספר חשבונית


סכום לתשלום