הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום גז ראשון לניסיון