הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום גז לפז גז סניף מרכז (רמלה)

יש להקיש מס' צרכן ומס' חשבונית ללא אפסים 00 בהתחלה.


מספר צרכן

מספר חשבונית


סכום