הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום מים למקורות חברת המים הלאומית

מספר צרכן

מספר חשבונית


סכום לתשלום


שובר תשלום  מים מקורות חברת המים הלאומית