הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום מים לאבן יהודה

נא להקליד מספר מסלקה ללא "0" בהתחלה