הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום היטל השבחה לתל-אביב-יפו
אנא בדוק האם השובר בתוקף ובאם הסכום לתשלום הינו עד 50,000 ש"ח
מספר תיק היטל השבחה

מספר שובר


סכום לתשלום