Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום רישוי עסקים- היתר לתל-אביב-יפו
אנא בדוק האם השובר בתוקף ובאם הסכום לתשלום הינו עד 50,000 ש"ח
מספר תיק רישוי

מספר שובר


סכום לתשלום


דוגמה לשובר תשלום  רישוי עסקים- היתר תל-אביב-יפו