הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום מי אביבים (תל אביב) אגרות ודמי הקמה למי אביבים (תל אביב)
אנא בדוק האם השובר בתוקף ובאם הסכום לתשלום הינו עד 50,000 ש"ח
מספר תיק אופ

מספר שובר


סכום לתשלום