הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום בית משפט לעיניינים מקומיים לעיריית תל-אביב -יפו

מספר תיק

מספר שובר/ אסמכתא


סכום לתשלום