הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום ארנונה למשגב
 

מספר בית אב

מספר שובר


סכום


שובר תשלום  ארנונה משגב