הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום מים למני"ב - מים לראשל"צ
לתשלום מים בלבד

מספר חשבון משלם

מסלקה


סכום