הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום

סל תשלומים

לידיעתך,
ניתן לבצע מספר תשלומים בו זמנית ולהזין את פרטי האשראי פעם אחת בלבד.
יש להוסיף תשלומים לסל